Vanliga frågor

Finns appen för iOS eller Windows?

Nej, och på grund av arbetsinsatsen som krävs finns inga planer på att utveckla en sådan. För iOS finns dock en annan app som heter TOLA, som har ett liknande syfte. TOLA utvecklas av Anders Petersson.

För Windows har det tagits fram ett Excel-ark titulerat ”Beräkningsdokument Farligt Gods” som kan användas för att framställa godsdeklarationer och beräkna poäng. Detta ark är vida spritt och ADR-instruktören på ditt regemente kan förmodligen ge dig en kopia.

Hur skyddar appen sekretessbelagd information som matats in, exempelvis godsdeklarationer som omfattas av sekretess?

Eftersom en mobiltelefon för civilt bruk som regel inte är godkänd för att hantera sekretessbelagd information så är appen inte det heller. Det är direkt olämpligt att hantera information som belagts med sekretess på en civil mobiltelefon.

Med detta sagt så använder appen de funktioner som finns i Android för att i möjligaste mån se till att de uppgifter som matas in inte kan avläsas eller spridas utan användarens medgivande.

Godsdeklarationer som upprättas i samband med övningsverksamhet är som regel inte belagda med sekretess.

Varifrån kommer uppgifterna om exempelvis krutvikter och beteckningar på olika typer av ammunition?

Lejonparten av uppgifterna är hämtade från ett Excel-ark titulerat ”Beräkningsdokument Farligt Gods” som är vida spritt inom Försvarsmakten och används för värdeberäkningar och som mall för godsdeklarationer. Detta bygger i sin tur på uppgifter ur SäkI Tp FG, CD FREJ och AmKat SystFört.

Kan jag få tillgång till appens källkod?

Ja. Appen är helt och hållet öppen källkod. Den finns i sin helhet på GitHub. Bidrag och kodgranskning välkomnas.

Vem har utvecklat appen, och varför?

Jag heter Wilhelm Svenselius, jag är hemvärnssoldat och IT-konsult. Jag utvecklade appen för att jag behövde den själv och för att det är roligt att bygga appar som andra har nytta av.