FM FG Godsdeklaration

FM FG Godsdeklaration är en app för Android som möjliggör digital godsdeklaration av farligt gods-transporter riktad till personal inom Försvarsmakten. Syftet är att enkelt kunna framställa godsdeklarationer som uppfyller kraven i SäkI Tp FG vid transport av materiel och utrustning, exempelvis ammunition och drivmedel.

På denna webbplats finns skriftliga instruktioner för hur du använder appen. Även om avsikten är att appen ska kunna användas av vem som helst som genomgått FM FG 1000p eller motsvarande utbildning, skrev jag denna sida som ett stöd. Du finner innehållsförteckningen i menyn som ligger antingen till vänster eller visas av knappen i sidans övre högra hörn.

FM FG Godsdeklaration saknar anknytning till Försvarsmakten; den är utvecklad på privat initiativ. Innehållets korrekthet garanteras inte. Användning sker på eget ansvar. Appen innehåller ingen sekretessbelagd information.

FM FG Godsdeklaration är inte utvecklad, utgiven, godkänd av eller på annat sätt anknuten till Försvarsmakten.