Handbok

Denna handbok ger dig steg-för-steg-instruktioner för alla vanligt förekommande användningsfall. Vissa avancerade funktioner omfattas inte. Kontakta mig gärna om du har frågor.

På grund av tidsbrist kan det hända att uppdateringar av appen inte omedelbart reflekteras i handboken. Denna handbok beskriver appens version 0.7.

Grunder

Appen är indelad i flera huvudsidor och undersidor. Menyn, som nås genom att trycka på ikonen med tre liggande streck i övre vänstra kanten, låter dig navigera mellan huvudsidorna. Se första nedan. Aktuell huvudsida förblir markerad även om du går till en undersida, och du kan återgå till huvudsidan antingen genom bakåt-knappen eller genom att trycka på huvudsidan i menyn igen.

device-2016-04-05-221556  device-2016-04-05-221624

Bilden i menyns övre gröna del har ingen funktion eller betydelse, den är ren utsmyckning.

Flera sidor har kommandoknappar och/eller menyer. Kommandoknapparna ligger lättåtkomligt i sidans nedre del och representerar de vanligaste funktionerna i den sidan. Övriga funktioner ligger i övre högra hörnet, till höger om sidans titel. Ikonen med tre prickar i övre högra hörnet öppnar en meny med ytterligare funktioner. Se andra bilden ovan.

Lasta materiel

Följ dessa steg för att lägga till materiel på godsdeklarationen.

 1. Navigera till sidan Materiel om du inte är där redan, det är den första sidan som visas när appen startar.
 2. Bläddra eller sök efter det du vill lasta.
  Benämningen skall stå på förpackningen. För am är det som regel enklast att söka på kalibern.
 3. Tryck på raden för materielen. Appen går till en undersida där relevant information om materielen visas.
 4. Tryck på Lasta (eller Ändra). Appen visar ett formulär där du anger uppgifterna till godsdeklarationen.
  För vissa ämnen visas både fälten Vikt/volym och Mängd, för andra endast Vikt/volym. I det första fallet avser Vikt/volym den totala vikten på materielen inklusive förpackning, exempelvis am i pappkartonger. Mängd avser antalet enheter, exempelvis antalet patroner. Det senare är det som ligger till grund för beräkningen av NEM och värdemängd i godsdeklarationen.
 5. Tryck på Spara.
  Om du har en telefon med liten skärm kan du behöva dölja skärmtangentbordet för att se knapparna vid foten av formuläret.

För att ändra uppgifter om redan lastad materiel så gör du på samma sätt, men knappen i steg 4 är då märkt Ändra istället för Lasta. Materiel som redan är lastad på den aktuella godsdeklarationen är markerad med en bock (✔) i listan på sidan Materiel.

Favoritmarkera materiel

Förmodligen lastar du vissa typer av materiel oftare än andra. För att spara tid kan du favoritmarkera dessa, appen placerar då dessa permanent överst i listan.

 1. Navigera till sidan Materiel om du inte är där redan.
 2. Bläddra eller sök efter den materiel du vill favoritmarkera.
 3. Tryck länge på raden för materielen. Appen gråar ut listan och en meny visas.
 4. Tryck på Lägg till favorit. Appen bläddrar automatiskt högst upp i listan där materielen nu ligger.

Sökfunktionen fungerar som vanligt med favoritmarkerad materiel. Favoritmarkerad materiel är markerad med en stjärna (★) i listan. För att ta bort en favoritmarkering följer du samma steg som ovan men väljer istället Ta bort favorit i steg 4.

Skapa en godsdeklaration

För att skapa en godsdeklaration börjar du med att lasta all materiel som ska ingå i den. Repetera helt enkelt stegen tills du är klar. Därefter gör du följande.

 1. Navigera till sidan Godsdeklaration.
 2. Kontrollera uppgifterna. All lastad materiel står listad mellan de två liggande svarta strecken. Beräkningen av NEM och värde står under det andra strecket.
  Om något har blivit inmatat fel eller det är för många rader så kan du redigera eller ta bort en rad genom att trycka på den. Formuläret är samma som vid lastning.
 3. Tryck på rubriken Avsändare överst på sidan om du vill ange en avsändare. Fyll i avsändaren i textrutan och tryck Spara. Gör samma sak för Mottagare.
  Du kan mata in ytterligare info under menyalternativet Ytterligare info. Denna visas endast vid PDF-utskrift.
 4. Tryck på Spara. Välj ett bra namn på godsdeklarationen så att du hittar den senare. Tryck återigen på Spara när du har skrivit namnet.
  Om du redigerar en godsdeklaration som redan har sparats en gång så får du alternativen att skriva över den befintliga eller spara en ny kopia.

Du kan nu påbörja en ny godsdeklaration genom att trycka Rensa, vilket låter dig välja om du vill ta bort alla inmatade uppgifter eller behålla adresserna. Det senare är praktiskt när du måste skriva flera godsdeklarationer för samma transport, till exempel för ett fordon och dess släpfordon.

Sidan i appen som visar godsdeklarationen uppfyller kraven på en godsdeklaration enligt SäkI Tp FG 2013 (mom 37, sid 78-81) för inrikes transporter och kan därför visas upp istället för en skriftlig godsdeklaration vid kontroll.

Exportera en godsdeklaration som PDF

Det enda sättet att exportera eller dela en godsdeklaration som finns inbyggt i appen är som PDF. PDF-filen innehåller samma information som visas i appen samt varningsetiketter och fält för namnteckningar (förarens och den som upprättat godsdeklarationens).

 1. Navigera till den godsdeklaration du vill exportera.
 2. Tryck på ikonen i sidans övre högra del märkt ”PDF”.
 3. Beroende på vilken telefon eller surfplatta du har samt hur stor godsdeklarationen är kan du behöva vänta några sekunder på att PDF-filen skapas.
 4. Tryck på den funktion eller app som du vill använda för att spara eller dela PDF-filen.

device-2016-04-05-232748

Alternativen som visas vid export beror på vilka appar du har installerade på din Android-enhet. Om du har några appar för fildelning (Dropbox, OneDrive, Google Drive m fl) installerade så kommer du att kunna välja dessa för att enkelt spara PDF-filen i respektive tjänst. Appar för e-post (Gmail m fl) fungerar på samma sätt.

Om du helt enkelt vill spara PDF-filen någonstans på din Android-enhet så behöver du en app för filhantering som låter dig göra detta. Alternativet dyker då upp under exempelvis namnet ”Spara som”, ”Save As” eller liknande (se bilden ovan). Många Android-enheter har en filhanterare förinstallerad. Om inte så kan du installera exempelvis FX File Explorer.

Av säkerhetsskäl går det inte att direkt spara PDF-filen till det interna lagringsutrymmet utan en filhanteringsapp. På grund av hur Android fungerar under skalet så är det bättre att delegera detta till en annan app än att bygga in funktionen direkt i FM FG Godsdeklaration.

Visa en sparad godsdeklaration

Som beskrivits tidigare låter appen dig spara godsdeklarationer. En sparad godsdeklaration är i själva verket en ögonblicksbild av den aktuella godsdeklarationen (som du redigerar). Syftet är att hålla flera deklarationer i appen samtidigt, exempelvis om du deklarerar flera fordon eller vill använda en gammal godsdeklaration som mall. Gör så här för att öppna en godsdeklaration som du tidigare sparat:

 1. Navigera till sidan Sparade godsdeklarationer.
 2. Hitta den godsdeklaration du önskar öppna i listan. Överst på varje rad visas det namn du valde, under datum och tid då deklarationen sparades.
 3. Tryck på den godsdeklaration du önskar öppna.

Nu kan du se innehållet i godsdeklarationen och även exportera till PDF om du vill (se ovan).

Redigera en sparad godsdeklaration

När du har öppnat en sparad deklaration så kan du inte omedelbart redigera den. Bara en godsdeklaration åt gången är aktuell och redigerbar. Däremot kan du när som helst göra en sparad godsdeklaration redigerbar.

OBS! Om du börjar redigera en sparad godsdeklaration så förlorar du eventuella ändringar i den aktuella godsdeklarationen som inte är sparade. Appen visar dig en varning om du försöker göra detta.

 1. Navigera till den godsdeklaration du vill redigera.
 2. Välj menyalternativet Redigera.
  Kom ihåg: Menyn öppnas genom att trycka på ikonen med tre små prickar i appens övre högra hörn.

Om du redigerar en tidigare sparad godsdeklaration och trycker Spara så kommer appen att fråga dig om du vill skriva över den befintliga deklarationen. Om du istället vill spara den under ett nytt namn så trycker du på Spara som ny.

Använd en sparad godsdeklaration som mall

Ofta gör man flera transporter av ungefär samma gods och mellan ungefär samma adresser. Då kan det vara praktiskt att återanvända en gammal deklaration och bara ändra några detaljer istället för att börja från noll varje gång.

 1. Navigera till den tidigare sparade godsdeklaration du vill utgå ifrån.
 2. Välj menyalternativet Redigera.
 3. Om du enbart vill spara avsändar- och mottagaradresser, tryck på Rensa och välj Behåll adresser. All information lastat gods tas då bort.
 4. Ändra uppgifter och last efter behov.
 5. Tryck på Spara.
 6. Ändra godsdeklarationens namn efter behov.
 7. Tryck på Spara som ny.

Ta bort en sparad godsdeklaration

När en transport är genomförd kan det vara förnuftigt att radera godsdeklarationen, såvida du inte behöver den senare. Om din smartphone skulle hamna i fel händer kan informationen i gamla godsdeklarationer, även sådana som upprättats i rent övningssyfte, till exempel användas för att lokalisera platser där vapen och am förvaras eller se återkommande tidpunkter då transporter av sådan materiel äger rum.

 1. Navigera till den tidigare sparade godsdeklaration du vill ta bort.
 2. Välj menyalternativet Ta bort.
 3. Bekräfta genom att trycka på Ta bort.

Det finns inget sätt att återskapa en raderad godsdeklaration, men appen är inte byggd för att varken underlätta eller långvarigt förhindra skanning med IT-forensiska verktyg, hacking, osv.

Rensa den aktuella godsdeklarationen

Appen behåller uppgifterna i den aktuella godsdeklarationen, även om den är sparad eller om appen stängts ner. Det betyder att gamla uppgifter kan ligga kvar till nästa gång du använder appen. För att enkelt kunna utgå ifrån ”blankt papper” kan du välja att helt enkelt rensa den nuvarande deklarationen.

 1. Navigera till sidan Godsdeklaration.
 2. Tryck på Rensa.
 3. Välj Rensa allt för att ta bort alla uppgifter eller Behåll adresser för att ta bort allt utom avsändar- och mottagaradress.

Detta påverkar inte sparade godsdeklarationer.

Fyll i uppgifter om författare

En godsdeklaration inkluderar ofta uppgifter om den som upprättat deklarationen, särskilt om den är på papper. Emellertid är detta inte något som krävs enligt SäkI och fältet är därför valbart i appen, samt inaktiverat som standard. Så här aktiverar du det:

 1. Navigera till Inställningar.
 2. Tryck på Visa författare om rutan inte redan är ikryssad.
 3. (Valfritt) Navigera till sidan Godsdeklaration och notera att fältet Upprättad av nu är synligt under avsändare och mottagare.

Ofta är det en och samma person som författar flera godsdeklarationer. Det kan då bli omständigt att fylla i sina egna personuppgifter gång på gång. Genom att ange en Standardförfattare (detta gör du under Inställningar) så fylls denna i automatiskt på varje ny godsdeklaration (sparade deklarationer påverkas inte).

OBS! Om du har matat in en författare på en godsdeklaration men Visa författare är inaktiverat (fältet visas inte i godsdeklarationen) så kommer uppgiften fortfarande att skrivas ut när du exporterar en godsdeklaration som PDF.